Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 1: Bảng nhân, bảng chia SGK Toán lớp 3 - Cánh diều

Toán lớp 3 trang 56 - Một phần hai, một phần tư - SGK Cánh diều


Nói (theo mẫu): Đã tô màu 1/4 hình nào. Trang muốn ăn 1/2 chiếc bánh, Nguyên muốn ăn 1/4 chiếc bánh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Nói (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu.

Bước 2: Nói theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình rồi chia cho 2 (hoặc chia cho 4).

Bước 2: Chọn hình có số phần được tô màu là kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) Hình 1 được chia thành hai phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào  $\frac{1}{2}$hình 1.

Các hình còn lại không được chia thành các phần bằng nhau.

b) - Hình 1 được chia thành 4 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào $\frac{1}{4}$hình 1.

- Hình 2 được chia thành 5 phần bằng nhau. Tô màu 4 phần.

Vậy đã tô màu vào $\frac{4}{5}$hình 2.

- Hình 3 được chia thành 5 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào $\frac{1}{5}$hình 3.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

a) Thực hành: Gấp hình để tạo thành $\frac{1}{2}$.

- Gấp đôi một tờ giấy rồi trải tờ giấy ra.

- Tô màu vào $\frac{1}{2}$tờ giấy.

b) Thực hành: Gấp hình để tạo thành $\frac{1}{4}$.

- Gấp đôi một tờ giấy, rồi lại gấp đôi tiếp.

- Vuốt thẳng góc rồi trải tờ giấy ra.

- Tô màu vào $\frac{1}{4}$tờ giấy.

Phương pháp giải:

Em gấp tờ giấy và tô màu theo hướng dẫn của đề bài để được $\frac{1}{2}$và $\frac{1}{4}$ tờ giấy.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Trang muốn ăn $\frac{1}{2}$chiếc bánh, Nguyên muốn ăn $\frac{1}{4}$chiếc bánh. Em hãy chỉ giúp hai bạn phần bánh thích hợp ở hình bên.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm phần bánh của mỗi bạn.

Lời giải chi tiết:

Trang muốn ăn $\frac{1}{2}$chiếc bánh nên Trang sẽ lấy một nửa chiếc bánh.

Nửa chiếc bánh còn lại đã được cắt thành hai phần bằng nhau. Mỗi phần ứng với $\frac{1}{4}$chiếc bánh.

Nguyên muốn ăn $\frac{1}{4}$chiếc bánh nên Nguyên sẽ lấy 1 phần đã được cắt đó.


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.