Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 1: Bảng nhân, bảng chia SGK Toán lớp 3 - Cánh diều

Toán lớp 3 trang 36 - Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5 - SGK Cánh diều


Nêu phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ: Quan sát tranh, nêu các phép tính thích hợp. Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nêu phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

Đếm số quả trứng trên khay và số chiếc hộp đựng trứng, từ đó viết phép chia tương ứng.

Làm tương tự với bức tranh thứ hai.

Lời giải chi tiết:

- Có 26 quả trứng chia đều vào 2 hộp, vậy mỗi hộp có 8 quả trứng.

- Có 20 quả bóng chia đều vào 5 hộp, vậy mỗi hộp có 4 quả bóng.

Bài 2

Quan sát tranh, nêu các phép tính thích hợp.

Phương pháp giải:

Đếm số con bướm trong mỗi khung và số khung như thế. Sau đó viết phép nhân và phép chia thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 2 và bảng chia 5 đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Đoàn tham quan có 15 người được chia thành các nhóm, mỗi nhóm 5 người. Hỏi đoàn tham quan đó đã được chia thành mấy nhóm?

Phương pháp giải:

Số nhóm được chia = Số người của đoàn tham quan : Số người ở mỗi nhóm

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đoàn tham quan: 15 người

Mỗi nhóm: 5 người

Số nhóm: .... nhóm?

Bài giải

Đoàn tham quan đó đã được chia thành số nhóm là

15 : 5 = 3 (nhóm)

Đáp số: 3 nhóm

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm