Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 1: Bảng nhân, bảng chia SGK Toán lớp 3 - Cánh diều

Toán lớp 3 trang 14 - Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5 - SGK Cánh diều


Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ. Tính nhẩm. Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 8 con gà có tất cả bao nhiêu chân

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

2 được lấy 1 lần. Ta có phép nhân 2 x 1 = 2

Làm tương tự rồi viết các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

5 được lấy 1 lần. Ta có phép nhân 5 x 1 = 5

Làm tương tự rồi viết các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả dựa vào bảng nhân 2 và bảng nhân 5 đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Giải bài toán sau (theo mẫu).

Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 8 con gà có tất cả bao nhiêu chân?

Phương pháp giải:

Số cái chân của 8 con gà = Số chân của mỗi con gà x 8

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 con gà: 2 chân

8 con gà: .... chân?

Bài giải

8 con gà có tất cả số cái chân là

      2 x 8 = 16 (cái chân)

              Đáp số: 16 cái chân


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm