Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000 S..

Toán lớp 3 trang 53 - Phép cộng trong phạm vi 100 000 - SGK Cánh diều


Theo em, bạn nào tính đúng? Hưởng ứng phong trào "Kế hoạch nhỏ - Thu gom giấy vụn", Trường Tiểu học Lê Văn Tám thu gom được 2 672 kg giấy vụn.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính.

Phương pháp giải:

Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép cộng hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính nhấm (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép cộng các số tròn nghìn, tròn chục nghìn.

Lời giải chi tiết:

- 5 nghìn + 3 nghìn = 8 nghìn

     5 000 + 3 000 = 8 000

-  4 nghìn + 70 nghìn = 74 nghìn

     4 000 + 70 000 = 74 000

-  7 nghìn + 9 nghìn = 16 nghìn

     7 000 + 9 000 = 16 000

- 62 nghìn + 38 nghìn = 100 nghìn

     62 000 + 38 000 = 100 000

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Theo em, bạn nào tính đúng?

 

Phương pháp giải:

Bước 1: Kiểm tra cách đặt tính rồi tính của mỗi bạn.

Bước 2: Kết luận bạn đã làm đúng.

Lời giải chi tiết:

Bạn Khánh tính đúng.

Bạn An tính sai vì:

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Hưởng ứng phong trào "Kế hoạch nhỏ - Thu gom giấy vụn", Trường Tiểu học Lê Văn Tám thu gom được     2 672 kg giấy vụn, Trường Tiểu học Kim Đồng thu gom được 2 718 kg giấy vụn. Hỏi cả hai trường đó thu gom được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-gam giấy vụn cả 2 trường thu gom = Số kg giấy vụn trường Lê Văn Tám thu được + Số kg giấy vụn trường Kim Đồng thu gom được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trường Lê Văn Tám: 2 672 kg

Trường Kim Đồng: 2 718 kg

Cả hai trường: …? kg

Bài giải

Cả hai trường đó thu gom được số ki-lô-gam giấy vụn là:

2 672 + 2 718 = 5 390 (kg giấy vụn)

Đáp số: 5 390 kg giấy vụn.

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Quan sát sơ đồ, chỉ giúp Lan đường ngắn nhất đi từ nhà tới trường học và từ nhà tới bảo tàng.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm các cách đi từ nhà tới trường học và từ nhà tới bảo tàng.

Bước 2: So sánh các quãng đường đi rồi xác định đường ngắn nhất đến mỗi địa điểm.

Lời giải chi tiết:

- Quãng đường từ nhà tới trường có 2 đường đi:

+ Quãng đường từ nhà Lan đến trường (đi qua trạm xăng) là 6 + 8 = 14 (km) = 14 000 m

+ Quãng đường từ nhà Lan đến trường học (đi qua siêu thị) là 1 750 + 2 340 = 4 090 m.

Ta có 14 000 m > 4 090 m. Vậy quãng đường ngắn nhất từ nhà Lan đến trường học là đi qua siêu thị.

- Quãng đường từ nhà tới bảo tàng có 2 đường đi:

+ Quãng đường từ nhà Lan đến bảo tàng đi qua bể bơi là 3 183 + 6 450 = 9 633 (m)

+ Quãng đường từ nhà Lan đến bảo tàng đi qua trạm xăng là 6 + 1 = 7 (km) = 7 000 m

Ta có 7 000 < 9 633. Vậy quãng đường ngắn nhất từ nhà Lan đến bảo tàng là đi qua trạm xăng.


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay