Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 1: Bảng nhân, bảng chia SGK Toán lớp 3 - Cánh diều

Toán lớp 3 trang 40 - Bảng chia 4 - SGK Cánh diều


Tính nhẩm. Bác sĩ đưa cho Nam lọ thuốc có 20 viên. Bác dặn Nam mỗi ngày uống 4 viên

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 4 đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính:

Phương pháp giải:

a) Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 4. Từ đó tìm kết quả phép chia tương ứng.

b) Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị thích hợp sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

a) Số túi cam = Số quả cam : Số quả cam trong mỗi túi

b) Số hàng ghế = Số chiếc ghế : Số chiếc ghế trong mỗi hàng

Lời giải chi tiết:

a) Có 24 quả cam, xếp đều vào 4 túi. Mỗi túi có 6 quả cam. Ta có phép chia 24 : 4 = 6

b) Có 12 chiếc ghế, xếp mỗi hàng 4 chiếc ghế. Số ghế đó đủ xếp thành 3 hàng ghế. Ta có phép chia 12 : 4 = 3

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Bác sĩ đưa cho Nam lọ thuốc có 20 viên và dặn Nam mỗi ngày uống 4 viên. Hỏi Nam cần uống hết lọ thuốc đó trong mấy ngày?

Phương pháp giải:

Số ngày Nam uống hết lọ thuốc = Số viên thuốc trong lọ : Số viên thuốc mỗi ngày phải uống

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lọ thuốc: 20 viên

Mỗi ngày: 4 viên

Uống hết: .... ngày?

Bài giải

Nam cần uống hết lọ thuốc đó trong số ngày là

20 : 4 = 5 (ngày)

Đáp số: 5 ngày

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 4.

Phương pháp giải:

Em kể một tình huống sử dụng phép chia 4.

Lời giải chi tiết:

Tình huống: Bác Mai đi chợ mua 36 quả trứng gà. Bác xếp đều số trứng đó vào 4 giỏ. Mỗi giỏ có 9 quả trứng.

Ta có phép chia 36 : 4 = 9


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay