Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000 S..

Toán lớp 3 trang 76 - Tìm thành phần chưa biết của phép tính - SGK Cánh diều


Lúc đầu trong ổ có 10 quả trứng, một số quả trứng đã nở, còn lại 6 quả trứng chưa nở

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau:

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau:

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Video hướng dẫn giải

a) Lúc đầu trong ổ có 10 quả trứng, một số quả trứng đã nở, còn lại 6 quả trứng chưa nở. Hỏi có mấy quả trứng đã nở?

b) Anh Nam mua vé vào xem hội chợ hết 12 000 đồng, người bán vé trả lại anh Nam 8 000 đồng. Hỏi anh Nam đã đưa cho người bán vé bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

a) Số quả trứng đã nở = Số quả trứng đã có – số quả trứng chưa nở.

b) Số tiền anh Nam đưa = Số tiền vé + số tiền người bán vé trả lại.

Lời giải chi tiết:

a) Số quả trứng đã nở là

10 – 6 = 4 (quả trứng)

Đáp số: 4 quả trứng

b) Anh Nam đã đưa cho người bán vé số tiền là

    12 000 + 8 000 = 20 000 (đồng)

             Đáp số: 20 000 đồng

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Thực hiện các hoạt động sau:

a) Viết một phép cộng, ví dụ: 175 + 207 = ?

Tính tổng rồi sử dụng phép trừ để kiểm tra lại kết quả.

b) Viết một phép trừ, ví dụ: 209 – 76  = ?

Tính hiệu rồi sử dụng phép cộng để kiểm tra lại kết quả.

c) Viết phép cộng, phép trừ khác rồi cùng bạn tính và kiểm tra lại kết quả.

Phương pháp giải:

a) Chọn một phép cộng bất kì rồi tính tổng và sử dụng phép trừ để kiểm tra lại kết quả.

b) Chọn một phép trừ bất kì rồi tính hiệu và sử dụng phép cộng để kiểm tra lại kết quả.

c) Chọn một phép cộng, phép bất kì rồi tính tổng và sử dụng phép trừ, phép cộng để kiểm tra lại kết quả.

Lời giải chi tiết:

c) Học sinh lấy ví dụ


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay