Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1 000 SGK Toá..

Toán lớp 3 trang 106 - Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác - SGK Cánh diều


Tính chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác sau: Bác Sáu dùng lưới để rào hai mảnh vườn trồng hoa và trồng rau như hình dưới đây

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác sau:

Phương pháp giải:

Để tìm chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình tam giác ABC là 3 + 4 + 2 = 9 (cm)

b) Chu vi hình tứ giác DEGH là 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

c) Chu vi hình tứ giác MNPQ là 35 + 30 + 25 + 13 = 103 (mm)

Bài 2

Thực hành: Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi của hình tam giác, hình tứ giác dưới đây.

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ đô độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác.

- Để tìm chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó.

Bài 3

Bác Sáu dùng lưới để rào hai mảnh vườn trồng hoa và trồng rau như hình dưới đây. Theo em, bác Sáu cần dùng bao nhiêu mét lưới để rào mảnh vườn trồng hoa, bao nhiêu mét lưới để rào mảnh vườn trồng rau?

Phương pháp giải:

- Số mét lưới cần dùng chính bằng chu vi mảnh vườn.

- Để tìm chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó

Lời giải chi tiết:

Số mét lưới cần dùng để rào mảnh vườn trồng hoa là

             4 + 5 + 6 = 15 (mét)

Số mét lưới cần dùng để rào mảnh vườn trồng rau là

             5 + 6 + 4 + 3 = 18 (mét)

                               Đáp số: 15 mét

                                            18 mét

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm