Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000 S..

Toán lớp 3 trang 86 - Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông - SGK Cánh diều


Hình B gồm ? ô vông 1 cm2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông ở mỗi hình.

- Diện tích của mỗi hình bằng số ô vuông vừa đếm được.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm đơn vị xăng-ti-mét vuông vào sau kết quả.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số ?

Phương pháp giải:

Diện tích của mỗi hình bằng số ô vuông đếm được.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Theo em, bạn nào nói đúng?

Phương pháp giải:

So sánh diện tích hai hình rồi kết luận bạn nào đúng, bạn nào sai.

Lời giải chi tiết:

Hình A gồm 6 ô vuông lớn bằng nhau.

Hình B gồm 24 ô vuông nhỏ bằng nhau.

Một ô vuông lớn ở hình A bằng 4 ô vuông nhỏ ở hình B.

Do đó hình A cũng có 24 ô vuông nhỏ bằng nhau.

Vậy diện tích hình A và hình B bằng nhau.

Bạn Hiền nói đúng.


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay