Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000 S..

Toán lớp 3 trang 109 - Ôn tập về hình học và đo lường - SGK Cánh diều


Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, CD, DE. Mỗi đồng hồ sau tương ứng với cách đọc nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, CD, DE:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để chỉ ra trung điểm của các đoạn thẳng BC, CD, DE.

Lời giải chi tiết:

- Q là trung điểm của đoạn thẳng BC.

- N là trung điểm của đoạn thẳng CD.

- M là trung điểm của đoạn thẳng DE.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Cho các hình sau:

a) Nêu tên hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình trên.

b) Dùng ê ke để kiểm tra trong mỗi hình trên có mấy góc vuông.

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình rồi nêu tên hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình

b) Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với các đỉnh của góc trong hình đã cho, nếu hai cạnh góc vuông của thước trùng với hai cạnh của góc đang đo thì đó là góc vuông.

Lời giải chi tiết:

a)

- Hình tam giác MNP:

+ Các đỉnh: M, N, P

+Các cạnh: MN, NP, MP

+ Các góc: Góc M, góc N, góc P

- Hình tứ giác ABCD:

+ Các đỉnh: A, B, C, D

+ Các cạnh: AB, BC, CD, DA

+ Các góc: Góc A, góc B, góc C, góc D

Hình tứ giác HGIK:

+ Các đỉnh: H, I, K, G

+ Các cạnh: HI, IK, KG, GH

+ Các góc:  Góc H, góc I, góc K, góc G.

b) Hình tam giác MNP có 1 góc vuông.

    Hình tứ giác ABCD có 1 góc vuông.

    Hình tứ giác HGIK có 2 góc vuông.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Các bán kính của hình tròn bên là:

A. OP, MN                                           

B. OM, OP, MN

C. OM, ON, OP                                    

D. OM, ON, MN

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định bán kính của hình tròn.

Lời giải chi tiết:

Các bán kính của hình tròn bên là OM, ON, OP.

Chọn C.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Mỗi đồng hồ sau chỉ thời gian tương ứng với cách đọc nào?

Phương pháp giải:

Xem giờ trên mỗi đồng hồ rồi nối với cách đọc thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Chọn chữ đặt trước đáp án đúng:

Phương pháp giải:

Quan sát hình bên rồi chọn câu trả lời đúng.

Lời giải chi tiết:

Câu 6

Video hướng dẫn giải

Người ta muốn làm hàng rào quanh một cái sân hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ sau:

Hỏi người ta cần phải rào bao nhiêu mét? Biết rằng phần để làm cổng rộng 3 m.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính chu vi hình chữ nhật = (Chiều dài + chiều rộng) x 2 (cùng số đo đơn vị).

Bước 2: Chiều dài hàng rào = Chu vi sân trường – Độ rộng của cổng vào

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Sân trường hình chữ nhật

Chiều dài: 100 m

Chiều rộng: 50 m

Cổng vào: 3 m

Hàng rào: .... mét?

Bài giải

Chu vi cái sân trường hình chữ nhật là:

(100 + 50) x 2 = 300 (m)

Chiều dài hàng rào là:

300 – 3 = 297 (m)

                  Đáp số 297 m

Bài 7

Video hướng dẫn giải

Minh Ánh bắt đầu tập đàn lúc 9 giờ kém 10 phút và tập trong 45 phút. Hỏi Minh Ánh tập đàn xong lúc mấy giờ?

Phương pháp giải:

Thời gian tập đàn xong = Thời gian bắt đầu tập + thời gian tập đàn

Lời giải chi tiết:

9 giờ kém 10 phút hay 8 giờ 50 phút 

Minh Ánh tập đàn xong lúc:

8 giờ 50 phút + 45 phút = 9 giờ 35 phút

       Đáp số: 9 giờ 35 phút


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay