Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 1: Bảng nhân, bảng chia SGK Toán lớp 3 - Cánh diều

Toán lớp 3 trang 19 - Bảng nhân 4 - SGK Cánh diều


Tính nhẩm. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả dựa vào bảng nhân 4 đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính.

Phương pháp giải:

Bước 1: Thực hiện tính nhẩm kết quả phép nhân theo bảng nhân 4.

Bước 2: Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh em đếm số cái bánh trong mỗi hộp và số hộp bánh. Từ đó viết phép nhân tương ứng.

Làm tương tự đối với bức tranh thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp có 4 chiếc bánh, vậy 6 hộp có 4 x 6 = 24 (chiếc bánh)

Mỗi giỏ có 4 củ cải, vậy 4 giỏ có 4 x 4 = 16 (củ cải)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

a) Hãy đếm thêm 4:

b) Xếp các chấm tròn thích hợp với mỗi phép nhân 4 x 3, 4 x 7.

Phương pháp giải:

a) Đếm thêm 4 đơn vị từ trái qua phải rồi viết các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

a) Mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Hỏi 9 bàn như thế có tất cả bao nhiêu chỗ ngồi?

b) Kể một tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực tế.

Phương pháp giải:

a) Số chỗ ngồi của 9 bàn = Số chỗ ngồi của mỗi bàn x 9

Lời giải chi tiết:

a) 9 bàn như thế có tất cả số chỗ ngồi là

4 x 9 = 36 (chỗ ngồi)

b) Tình huống:

Mỗi hộp có 4 chiếc bánh, vậy 5 hộp có tất cả 4 x 5 = 20 (chiếc bánh)


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay