Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000 S..

Toán lớp 3 trang 107 - Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) - SGK Cánh diều


Giá trị của biểu thức (20 354 – 2 338) x 4 là ... Mẹ mang 100 000 đồng đi chợ, mẹ mua thịt hết 57 000 đồng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm:

50 000 + 30 000                                  30 000 x 2

70 000 – 50 000                                  13 000 x 3

16 000 + 50 000                                  80 000 : 4

34 000 – 4 000                                    28 000 : 7

Phương pháp giải:

Nhớ lại cách tính nhẩm các số tròn nghìn, tròn chục nghìn.

Lời giải chi tiết:

50 000 + 30 000 = 80 000                   30 000 x 2 = 60 000

70 000 – 50 000 = 20 000                   13 000 x 3 = 39 000

16 000 + 50 000 = 66 000                   80 000 : 4 = 20 000

34 000 – 4 000 = 30 000                     28 000 : 7 = 4 000

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Thực hiện đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a) (20 354 – 2 338) x 4 = 18 016 x 4

                                      = 72 064

Chọn D.

b) 56 037 – (35 154 – 1 725) = 56 037 – 33 429

                                           = 22 608

Chọn B.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Mẹ mang 100 000 đồng đi chợ, mẹ mua thịt hết 57 000 đồng, mua rau hết 15 000 đồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu tiền?

 

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số tiền mẹ đã mua thịt và rau

Bước 2: Tính số tiền mẹ còn lại.

Lời giải chi tiết:

Số tiền mẹ đã mua đồ là:

57 000 + 15 000 = 72 000 (đồng)

Số tiền mẹ còn lại là:

100 000 – 72 000 = 28 000 (đồng)

Đáp số: 28 000 đồng.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Trong một thư viện có 2 638 quyển sách viết bằng tiếng Việt. Số sách viết bằng tiếng Việt nhiều hơn số sách viết bằng tiếng nước ngoài là 705 quyển. Hỏi trong thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách viết bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài?

 

Phương pháp giải:

- Số sách tiếng nước ngoài = Số sách tiếng Việt + 705

- Số sách trong thư viện = Số sách tiếng nước ngoài + Số sách tiếng Việt

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Số sách viết bằng tiếng nước ngoài là:

2 638 – 705 = 1 933 (quyển)

Trong thư viện có tất cả  số quyển sách viết bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài là:

2 638 + 1 933 = 4 571 (quyển)

Đáp số: 4 571 quyển sách.

Bài 6

Video hướng dẫn giải

May mỗi bộ quần áo vừa hết 3 m vải. Hỏi nếu một công ty may có 10 250 m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia 10 250 : 3 để tìm được số bộ quần áo may được và thừa mấy mét vải.

Lời giải chi tiết:

Công ty may được số bộ quần áo là

10 250 : 3  = 3 416 (bộ) dư 2 mét

Đáp số: 3416 bộ, dư 2 mét

Bài 7

Video hướng dẫn giải

Mèo Vạc là một huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang. Huyện Mèo Vạc có nhiều phong tục tập quán văn hoá truyền thống và nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ như dãy núi đá tai mèo, đỉnh Mã Pì Lèng,...Tính đến ngày 01 tháng 4 năm 2019, dân số của huyện Mèo Vạc là 86 071 người. 

(Nguồn: http://www.gso.gov.vn/)

Em hãy làm tròn số dân của huyện Mèo Vạc tính đến ngày 01 tháng 4 năm 2019 đến hàng nghìn.

Phương pháp giải:

Khi làm tròn số lên đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

Số dân của huyện Mèo Vạc tính đến ngày 01 tháng 4 năm 2019 làm tròn đến hàng nghìn là: 86 000 người.


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay