Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 1: Bảng nhân, bảng chia SGK Toán lớp 3 - Cánh diều

Toán lớp 3 trang 25 - Bảng nhân 7 - SGK Cánh diều


Tính nhẩm. Nêu phép nhân thích hợp với tranh vẽ. Quay kim trên vòng tròn để chọn một số bất kì.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 7 đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số?

Phương pháp giải:

Để tìm số ngày ta lấy số ngày trong 1 tuần nhân với số tuần.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Nêu phép nhân thích hợp với tranh vẽ:

Phương pháp giải:

Em đếm số cây nến trên mỗi chiếc bánh và số chiếc bánh trong hình. Từ đó viết phép nhân thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Trên mỗi chiếc bánh có 7 cây nến, vậy 4 chiếc bánh có 7 x 4 = 28 cây nến.

Bài 4

Quay kim trên vòng tròn để chọn một số bất kì. Thực hiện phép nhân 7 với số đó rồi nêu kết quả.

Phương pháp giải:

Em quay kim trên vòng tròn rồi tính nhẩm kết quả phép nhân 7 với số đó.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Ta quay kim tới số 9

Phép tính: 7 x 9 = 63

Bài 5

a) Giải bóng đã nữ của một trường tiểu học có 5 đội tham gia, mỗi đội có 7 cầu thủ. Hỏi toàn trường có tất cả bao nhiêu cầu thủ tham gia giải đấu?

b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 7.

Phương pháp giải:

Số cầu thủ tham gia giải đấu = Số cầu thủ của một đội x 5

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

a) Toàn trường có tất cả số cầu thủ tham gia giải đấu là

                    7 x 5 = 35 (cầu thủ)

                            Đáp số: 35 cầu thủ

b) Tình huống: Mỗi chiếc ô tô có 4 chỗ ngồi. Vậy 7 chiếc ô tô như thế có 4 x 7 = 28 chỗ ngồi.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm