Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000 SGK ..

Toán lớp 3 trang 29 - Bảng nhân 9 - SGK Cánh diều


Tính nhẩm. Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ.Quay kim trên vòng tròn để chọn một số bất kì.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 9 đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số?

Phương pháp giải:

Muốn gấp một số đã cho lên 9 lần ta lấy số đó nhân với 9.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ.

Phương pháp giải:

Em đếm số con gà trong mỗi nhóm và số nhóm như vậy rồi viết phép nhân thích hợp vào ô trống.

Làm tương tự với tranh số 2.

Lời giải chi tiết:

Ta điền như sau:

Bài 4

Quay kim trên vòng tròn để chọn một số bất kì. Thực hiện phép nhân 9 với số đó rồi nêu kết quả.

Phương pháp giải:

Quay kim trên vòng tròn để chọn một số rồi thực hiện tính nhẩm phép nhân 9 với số đó.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

Ta quay vòng tròn và kim chỉ vào số 9. Ta có phép nhân 9 x 8 = 72.

Bài 5

a) Mỗi chiếc bánh ngọt được trang trí bởi 9 quả dâu tây. Hỏi để trang trí 10 chiếc bánh như thế cần bao nhiêu quả dâu tây?

b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.

Phương pháp giải:

Số quả dâu tây để trang trí 10 chiếc bánh = Số quả dâu tây để trang trí 1 chiếc bánh x 10

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 chiếc bánh: 9 quả dâu tây

10 chiếc bánh: .... quả dâu tây?

Bài giải

a) Số quả dâu tây để trang trí 10 chiếc bánh là

                   9 x 10 = 90 (quả)

                              Đáp số: 90 quả

b) Tình huống sử dụng phép nhân 9:

Mỗi ngăn có 9 cuốn sách. Giá sách gồm 4 ngăn sẽ có tất cả số cuốn sách là 9 x 4 = 36 (cuốn sách).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm