Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1 000 SGK Toá..

Toán lớp 3 trang 78 - Chia cho số có một chữ số - SGK Cánh diều


Đặt tính rồi tính. Có 84 quả cà chua xếp đều vào 4 rổ. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả cà chua?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Em thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi thực hiện chia từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Có 84 quả cà chua xếp đều vào 4 rổ. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả cà chua?

Phương pháp giải:

Để tìm số quả cà chua ở mỗi rổ ta lấy số quả cà chua có tất cả chia cho số cái rổ.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Mỗi rổ có số quả cà chua là

84 : 4 = 21 (quả)

Đáp số: 21 quả


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm