Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 1: Bảng nhân, bảng chia SGK Toán lớp 3 - Cánh diều

Toán lớp 3 trang 48 - Bảng chia 8 - SGK Cánh diều


a) Tính nhẩm: Quan sát tranh, nêu phép chia thích hợp. Để lau các cửa kính của một tòa nhà người ta phải làm trong 40 giờ mới xong

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 8 đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép nhân dựa vào bảng nhân 8 từ đó tìm được kết quả của phép chia tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Muốn giảm số đã cho đi 8 lần ta lấy số đó chia cho 8.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Quan sát tranh, nêu phép chia thích hợp.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để xác định số quả xoài trong rổ và số quả xoài ở mỗi đĩa. Từ đó viết phép chia thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Có 24 quả xoài, chia đều vào 3 đĩa, mỗi đĩa có 8 quả xoài.

Ta có phép chia 24 : 3 = 8

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Để lau các cửa kính của một tòa nhà người ta phải làm trong 40 giờ mới xong. Nếu thay bằng một rô-bốt lau cửa kính thì thời gian giảm đi 8 lần. Hỏi rô-bốt hoàn thành việc lau cửa kính trong bao nhiêu giờ?

Phương pháp giải:

Số giờ rô-bốt hoàn thành việc lau cửa kính = Số giờ hoàn thành của con người : Số lần giảm đi.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Rô-bốt hoàn thành việc lau cửa kính trong số giờ là

40 : 8 = 5 (giờ)

Đáp số: 5 giờ


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay