Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1 000 SGK Toá..

Toán lớp 3 trang 76 - Chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số - SGK Cánh diều


Tính nhẩm. Quan sát tranh, nêu phép tính thích hợp. Bác Sáng thu hoạch được 80 quả bí ngô, bác chia đều vào 4 chuyến xe

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Em thực hiện tính nhẩm theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Quan sát tranh, nêu phép tính thích hợp.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để xác định số bị chia và số chia, từ đó viết phép chia thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bác Sáng thu hoạch được 80 quả bí ngô, bác chia đều vào 4 chuyến xe để chở hết số quả bí ngô về nhà. Hỏi mỗi chuyến xe chở bao nhiêu quả bí ngô?

Phương pháp giải:

Để tìm số quả bí ngô mỗi chuyến xe chở được ta lấy số quả bí ngô có tất cả chia cho số chuyến xe.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Mỗi chuyến xe chở được số quả bí ngô là

80 : 4 = 20 (quả)

Đáp số: 20 quả


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm