Chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số - SGK Cánh diều


Có 60 tờ giấy màu chia đều cho 3 bạn. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu tờ giấy màu?


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay