Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1 000 SGK Toá..

Toán lớp 3 trang 89 - Tính giá trị của biểu thức số - SGK Cánh diều


Tính giá trị của mỗi biểu thức sau: Chọn giá trị đúng với mỗi biểu thức sau: Chọn dấu (+, - ) thích hợp:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

Phương pháp giải:

Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 261 + 414 = 675

Giá trị của biểu thức 261 + 414 là 675

b) 595 – 17 = 578

Giá trị của biểu thức 595 – 17  là 578

c) 286 : 2 = 143

Giá trị của biểu thức 286 : 2 là 143

d) 310 x 3 = 930

Giá trị của biểu thức 310 x 3 là 930

e) 265 – 82 + 10 = 183 + 10

                           = 193

Giá trị của biểu thức 265 – 82 + 10 là 193

g) 21 x 4 : 2 = 84 : 2

                     = 42

Giái trị của biểu thức 21 x 4 : 2 là 42

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Chọn giá trị đúng với mỗi biểu thức sau:

Phương pháp giải:

- Tính giá trị biểu thức theo quy tắc: Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

- Chọn giá trị đúng với mỗi biểu thức.

Lời giải chi tiết:

125 – 82 + 7 = 43 + 7

                     = 50

40 : 5 x 8 = 8 x 8

                = 64

20 + 70 – 30 = 90 – 30

                     = 60

72 : 9 x 10 = 8 x 10

                  = 80

Ta chọn như sau:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Chọn dấu (+, - ) thích hợp:

Phương pháp giải:

Em tính nhẩm rồi điền các dấu +, - để được phép tính đúng.

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay