Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 3: Các số trong phạm vi 100 000 SGK Toán lớp 3 C..

Toán lớp 3 trang 4 - Các số trong phạm vi 10 000 - SGK Cánh diều


Số? Viết các số sau: sáu nghìn, mười nghìn, một nghìn ba trăm, bốn nghìn năm trăm. Đếm, viết rồi đọc số khối lập phương

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

a) Viết các số sau: sáu nghìn, mười nghìn, một nghìn ba trăm, bốn nghìn năm trăm, bảy nghìn tám trăm.

b) Đọc các số sau: 7 000, 5 300, 8 400, 9 000, 10 000.

Phương pháp giải:

Viết số (hoặc đọc số) theo thứ tự từ hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) Sáu nghìn: 6 000

Mười nghìn: 10 000

Một nghìn ba trăm: 1 300

Bốn nghìn năm trăm: 4 500

Bảy nghìn tám trăm: 7 800

b) 7 000: Bảy nghìn

5 300: Năm nghìn ba trăm

8 400: Tám nghìn bốn trăm

9 000: Chín nghìn

10 000: Mười nghìn

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 1000 đơn vị hoặc 100 đơn vị kể từ số đầu tiên rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Đếm, viết rồi đọc số khối lập phương (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi viết và đọc số khối lập phương ở mỗi trường hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Video hướng dẫn giải

a) Viết các số sau: một nghìn hai trăm sáu mươi chín, năm nghìn tám trăm mười ba, chín nghìn bốn trăm bảy mươi lăm, sáu nghìn sáu trăm chín mươi, ba nghìn hai trăm linh sáu.

b) Đọc các số sau: 4 765, 6 494, 3 120, 8 017.

Phương pháp giải:

Viết số (hoặc đọc số) lầ lượt từ hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) Một nghìn hai trăm sáu mươi chín: 1 269

Năm nghìn tám trăm mười ba: 5 813

Chín nghìn bốn trăm bảy mươi lăm: 9 475

Sáu nghìn sáu trăm chín mươi: 6 690

Ba nghìn hai trăm linh sáu: 3 206

b) 4 765: Bốn nghìn bảy trăm sáu mươi lăm

6 494: Sáu nghìn bốn trăm chín mươi tư

3 120: Ba nghìn một trăm hai mươi

8 017: Tám nghìn không trăm mười bảy.

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Hãy đọc năm sinh của các thành viên trong gia đình ở bức tranh sau:

Phương pháp giải:

Đọc năm sinh của mỗi người lần lượt từ hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

- Ông nội sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm.

- Bà nội sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi.

- Mẹ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín.

- Bố sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm.

- Em Bách sinh năm hai nghìn không trăm hai mươi.

Bài 7

Video hướng dẫn giải

Đi bộ khoảng 4 000 bước mỗi ngày giúp chúng ta có trái tim khỏe mạnh, tránh nhiều bênh tật. Em hãy cùng với người thân trong gia đình ước lượng xem mỗi người đi bộ được khoảng bao nhiêu bước chân một ngày.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự ước lượng số bước chân đi trong 1 ngày của mỗi thành viên trong gia đình.

Ví dụ: Mẹ đi bộ khoảng 2 000 bước chân mỗi ngày.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.