Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 1: Bảng nhân, bảng chia SGK Toán lớp 3 - Cánh diều

Toán lớp 3 trang 27 - Bảng nhân 8 - SGK Cánh diều


Tính nhẩm. Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ. Vẽ vào bảng con các nhóm chấm tròn thích hợp với phép nhân 8 x 2.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 8 đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Muốn gấp số đã cho lên 8 lần ta lấy số đó nhân với 8.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ.

Phương pháp giải:

Em đếm số chiếc bánh trong mỗi hộp và số hộp bánh rồi viết phép nhân thích hợp vào ô trống.

Làm tương tự với tranh số 2.

Lời giải chi tiết:

- Mỗi hộp bánh gồm có 8 chiếc bánh, vậy 3 hộp bánh có 24 chiếc bánh. Ta có phép nhân 8 x 3 = 24

- Mỗi chồng gồm 8 chiếc ống nước, vậy 5 chồng có 40 chiếc ống nước. Ta có phép nhân 5 x 5 = 40

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Vẽ vào bảng con các nhóm chấm tròn thích hợp với phép nhân 8 x 2.

Phương pháp giải:

Để thể hiện phép nhân 8 x 2, em vẽ hai nhóm chấm tròn, mỗi nhóm gồm 8 chấm tròn.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Video hướng dẫn giải

a) Để chuẩn bị cho Lễ kết nạp Đội viên của lớp 3A, các bạn đã sắp xếp 6 hàng ghế, mỗi hàng 8 ghế. Hỏi các bạn đã chuẩn bị tất cả bao nhiêu chiếc ghế?

b) Kể một tình huống sử dụng phép nhân 8 x 7 trong thực tế.

 

Phương pháp giải:

Số ghế đã chuẩn bị = Số ghế ở mỗi hàng x Số hàng ghế

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 6 hàng ghế

Mỗi hàng: 8 ghế

Tất cả: .... ghế?

Bài giải

a) Các bạn đã chuẩn bị số chiếc ghế là

                 8 x 6 = 48 (ghế)

                           Đáp số: 48 ghế

b) Tình huống sử dụng phép nhân 8 x 7:

Mỗi giỏ xếp 8 quả cam. Vậy 7 giỏ như thế xếp được tất cả 8 x 7 = 56 quả cam.


Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.