Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 1: Bảng nhân, bảng chia SGK Toán lớp 3 - Cánh diều

Toán lớp 3 trang 61 - Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín - SGK Cánh diều


Chọn thẻ tương ứng với phần đã tô màu trong mỗi băng giấy sau: Đã tô màu 1/9 hình nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Chọn thẻ tương ứng với phần đã tô màu trong mỗi băng giấy sau:

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số phần bằng nhau và số phần được tô màu trên mỗi băng giấy màu.

Bước 2: Chọn thẻ tương ứng với phần đã tô màu trong mỗi băng giấy.

Lời giải chi tiết:

- Băng giấy thứ nhất gồm 2 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{2}$băng giấy thứ nhất. Ta chọn thẻ ghi $\frac{1}{2}$

- Băng giấy thứ hai gồm 3 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{3}$băng giấy thứ hai. Ta chọn thẻ ghi $\frac{1}{3}$

- Băng giấy thứ ba gồm 4 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{4}$băng giấy thứ ba. Ta chọn thẻ ghi $\frac{1}{4}$

- Băng giấy thứ tư gồm 8 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{8}$băng giấy thứ tư. Ta chọn thẻ ghi $\frac{1}{8}$

 

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đã tô màu $\frac{1}{9}$ hình nào?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình rồi chia cho 9.

Bước 2: Chọn hình có số phần được tô màu là kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Hình A được chia thành 9 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{9}$hình A.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Hình nào đã khoanh:

Phương pháp giải:

a) Bước 1: Ta đếm số cây nấm ở mỗi hình rồi chia cho 7.

    Bước 2:  Chọn hình được khoanh có số cây nấm bằng kết quả vừa tìm được.

    Làm tương tự với câu b và c.

Lời giải chi tiết:

a) Hình A có 7 cây nấm. $\frac{1}{7}$Số cây nấm ở hình A là 7 : 7 = 1 (cây)

Hình B có 14 cây nấm. $\frac{1}{7}$Số cây nấm ở hình B là 14 : 7 = 2 (cây)

Vậy hình B đã khoanh $\frac{1}{7}$số cây nấm.

 

b) Hình A có 16 quả cà chua. $\frac{1}{8}$Số quả cà chua ở hình A là 16 : 8 = 2 (quả)

  Hình B có 24 quả cà chua. $\frac{1}{8}$Số quả cà chua ở hình A là 24 : 8 = 3 (quả)

Vậy hình A đã khoanh $\frac{1}{8}$Số quả cà chua.

 

c) Hình A có 18 hạt dẻ. $\frac{1}{9}$ số hạt dẻ ở hình A là 18 : 9 = 2 (hạt)

Hình B có 27 hạt dẻ. $\frac{1}{9}$ số hạt dẻ ở hình A là 27 : 9 = 3 (hạt)

Vậy hình A đã khoanh $\frac{1}{9}$ số hạt dẻ.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Thực hiện các hoạt động sau:

a) Lấy ra 14 hình tròn, chia thành 7 phần bằng nhau.

b) Chỉ ra $\frac{1}{7}$số hình tròn ở câu a.

Phương pháp giải:

- Em chia 14 hình tròn thành 7 phần bằng nhau.

- Để tìm $\frac{1}{7}$số hình tròn ta lấy số hình tròn đã biết chia cho 7.

Lời giải chi tiết:

$\frac{1}{7}$số hình tròn đó là 14 : 7 = 2 (hình tròn)


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.