Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1 000 SGK Toá..

Toán lớp 3 trang 68 - Nhân số tròn chục với số có một chữ số - SGK Cánh diều


Tính nhẩm. Quan sát tranh, nêu phép nhân thích hợp. Mỗi sọt có 20 kg khoai lang

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm 30 x 3 = ?

3 chục x 3 = 9 chục

Vậy 30 x 3 = 90

Làm tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải chi tiết:

30 x 3 = ?

3 chục x 3 = 9 chục

Vậy 30 x 3 = 90

20 x 2 = ?

2 chục x 2 = 4 chục

20 x 2 = 40

40 x 2 = ?

4 chục x 2 = 8 chục

40 x 2 = 80

30 x 2 = ?

3 chục x 2 = 6 chục

30 x 2 = 60

Bài 2

Quan sát tranh, nêu phép nhân thích hợp.

Phương pháp giải:

Ta thấy có 4 khay trứng, mỗi khay có 20 quả trứng. Vậy phép nhân tương ứng là 20 x 4 = 80.

Làm tương tự với bức tranh thứ 2.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Mỗi sọt có 20 kg khoai lang. Hỏi 5 sọt như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam khoai lang?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-gam khoai lang ở 5 sọt = Số ki-lô-gam khoai lang ở mỗi sọt x 5

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi sọt: 20 kg

5 sọt: .... kg?

Bài giải

5 sọt có tất cả số ki-lô-gam khoai lang là

20 x 5 = 100 (kg)

Đáp số: 100 kg


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm