Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1 000 SGK Toá..

Toán lớp 3 trang 101 - Góc vuông, góc không vuông - SGK Cánh diều


Dùng ê ke để nhận biết góc nào là góc vuông, góc nào là góc không vuông. Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc trong các hình dưới đây

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Dùng ê ke để nhận biết góc nào là góc vuông, góc nào là góc không vuông trong mỗi hình dưới đây?

Phương pháp giải:

- Đặt ê ke sao cho đỉnh góc vuông của ê ke trùng với đỉnh của góc cần kiểm tra.

- Nếu hai cạnh của ê ke trùng với hai cạnh của góc thì góc đó là góc vuông.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

a) Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc trong các hình dưới đây:

b) Dùng ê ke để nhận biết góc nào là góc vuông, góc nào là góc không vuông trong các hình trên.

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình vẽ rồi chỉ ra đỉnh và cạnh của mỗi góc.

b) Đặt ê ke sao cho đỉnh góc vuông của ê ke trùng với đỉnh của góc cần kiểm tra. Nếu hai cạnh của ê ke trùng với hai cạnh của góc thì góc đó là góc vuông.

Lời giải chi tiết:

a) Góc đỉnh B; cạnh BA, BC

    Góc đỉnh E; cạnh ED, EG

    Góc đỉnh P; cạnh PO, PQ

    Góc đỉnh I; cạnh IH, IK

    Góc đỉnh M; cạnh MN, ML

   Góc đỉnh S; cạnh SR, ST

b)

Bài 3

Hãy chỉ ra hai hình ảnh của góc trong mỗi hình vẽ dưới đây?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi chỉ ra hình ảnh của góc.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Dùng ê ke để vẽ góc vuông (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát và sử dụng ê ke để vẽ vẽ góc vuông.

Lời giải chi tiết:

- Lấy 1 điểm O bất kì làm đỉnh góc vuông.

- Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với điểm O vừa vẽ.

- Vẽ hai cạnh OA và OB trùng với hai cạnh góc vuông của ê ke.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm