Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000 S..

Toán lớp 3 trang 67 - Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) - SGK Cánh diều


Một nhà máy sản xuất được 426 chiếc ô tô đồ chơi trong 3 ngày...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính theo cột dọc.

- Tính: Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một nhà máy sản xuất được 426 chiếc ô tô đồ chơi trong 3 ngày. Hỏi mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ô tô đồ chơi? Biết mỗi ngày nhà máy sản xuất được số chiếc ô tô đồ chơi bằng nhau.

Phương pháp giải:

Mỗi ngày nhà máy sản xuất được số ô tô = Số ô tô đã sản xuất được : 3 ngày

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

3 ngày: 426  ô tô

1 ngày:… ? ô tô

Bài giải

Mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được số chiếc ô tô đồ chơi là:

426 : 3 = 142 (chiếc ô tô)

Đáp số: 142 chiếc ô tô

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Lấy một thẻ số và chọn số ghi trên thẻ làm số bị chia, quay kim trên hình tròn để chọn số chia. Thực hiện phép chia rồi nêu kết quả.

Phương pháp giải:

Chọn số bất kì ghi trên thẻ để làm số bị chia, quay kim trên hình tròn để chọn số chia rồi thực hiện phép chia.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Chọn số bị chia là 575, số chia có thể là các số 2; 3; 4 hoặc 5.


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay