Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 1: Bảng nhân, bảng chia SGK Toán lớp 3 - Cánh diều

Toán lớp 3 trang 46 - Bảng chia 7 - SGK Cánh diều


Tính nhẩm. Quan sát tranh, nêu các phép tính thích hợp. Tính (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 7 đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 7 đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Quan sát tranh, nêu các phép tính thích hợp.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số chiếc bánh có trên mỗi khay và số chiếc khay đựng bánh. Từ đó viết phép nhân thích hợp.

Bước 2: Viết các phép chia tương ứng.

Lời giải chi tiết:

- Mỗi khay có 7 chiếc bánh, vậy 6 khay như thế có 42 chiếc bánh. Ta có phép tính 7 x 6 = 42

- Từ đó ta viết được phép chia 42 : 7 = 6 và 42 : 6 = 7

Bài 4

Tính (theo mẫu).

Phương pháp giải:

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số đi một số lần ta chia số đó cho số lần.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

a) Chị Mai đã tham dự một khóa học nấu ăn liên tiếp trong 35 ngày. Hỏi khóa học của chị Mai diễn ra trong mấy tuần lễ? Biết mỗi tuần lễ có 7 ngày.

b) Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 7.

Phương pháp giải:

a) Số tuần lễ chị Mai học = Số ngày chị tham dự khóa học : Số ngày trong một tuần

Lời giải chi tiết:

a) Khóa học của chị Mai diễn ra trong số tuần lễ là

                      35 : 7 = 5 (tuần)

                                Đáp số: 5 tuần

b) Tình huống:

Có 56 trái xoài xếp đều vào 7 giỏ. Mỗi giỏ có 8 trái xoài. Ta có phép chia 56 : 7 = 8.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm