Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1 000 SGK Toá..

Toán lớp 3 trang 79 - Luyện tập - SGK Cánh diều


Đặt tính rồi tính. Nguyên xếp 44 bức ảnh gia đình vào quyển sưu tập ảnh, biết rằng mỗi trang xếp được 4 bức ảnh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Em đặt tính rồi thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Em thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Em thực hiện chia từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Vũ xếp 44 bức ảnh gia đình vào quyển sưu tập ảnh, biết rằng mỗi trang xếp được 4 bức ảnh. Hỏi Vũ cần chọn quyển sưu tập ảnh có ít nhất bao nhiêu trang?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia 44 : 4 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Vũ cần chọn quyển sưu tập ảnh có ít nhất số trang là

44 : 4 = 11 (trang)

Đáp số: 11 trang


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm