Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 cánh diều Chủ đề 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1 000 SGK Toá..

Toán lớp 3 trang 87 - Làm quen với biểu thức số - SGK Cánh diều


Đọc các biểu thức sau (theo mẫu): Chọn cách đọc tương ứng với mỗi biểu thức:Hãy lập các biểu thức

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đọc các biểu thức sau (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Đọc các số và phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Chọn cách đọc tương ứng với mỗi biểu thức:

Phương pháp giải:

Quan sát các biểu thức rồi chọn cách đọc tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Hãy lập các biểu thức:

a) Hiệu của 21 trừ đi 3.

b) Thương của 21 chia cho 3.

c) Tổng của ba số 23, 15 và 40.

d) Tích của ba số 5, 2 và 7

Phương pháp giải:

Dựa vào đề bài em viết các biểu thức tương ứng.

Lời giải chi tiết:

a) Hiệu của 21 trừ đi 3 là 21 - 3

b) Thương của 21 chia cho 3 là 21 : 3

c) Tổng của ba số 23, 15 và 40 là 23 + 15 + 40

d) Tích của ba số 5, 2 và 7 là 5 x 2 x 7

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Dựa vào hình vẽ trên, nêu ý nghĩa của mỗi biểu thức sau:

a) 8 + 9                                   b) 8 + 6                              c) 8 + 9 + 6

Phương pháp giải:

Đếm số cá ở mỗi bình rồi nêu ý nghĩa của mỗi biểu thức.

Lời giải chi tiết:

Bình A có 8 con cá

Bình B có 9 con cá

Bình C có 6 con cá

a) Biểu thức 8 + 9 cho biết tổng số cá ở hai bình A và B.

b) Biểu thức 8 + 6 cho biết tổng số cá ở hai bình A và C.

c) Biểu thức 8 + 9 + 6 cho biết tổng số cá ở ba bình A, B và C.


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay