Lý thuyết: Bảng nhân 8 - SGK Cánh diều


8 được lấy 3 lần ta có 8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay