Lý thuyết: Bảng nhân 4 - SGK cánh diều


4 được lấy 3 lần ta có 4 x 3 = 4 + 4 + 4 = 12


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay