Thực hành phân loại thực vật KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Thực hành phân loại thực vật KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

1. Chuẩn bị

- Dụng cụ: Kính lúp, bút chì, nhãn dán,...

- Mẫu vật: Thực vật ở địa phương thuộc 4 nhóm Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín hoặc tranh ảnh thực vật.

2. Cách tiến hành

- Thực hành phân loại các nhóm thực vật

Bước 1: Quan sát và xác định đặc điểm đặc trưng của mẫu vật: rễ, thân, lá, hoa, quả.

Bước 2: Phân loại mẫu vật theo nhóm.

Bước 3: Xây dựng sơ đồ khóa lưỡng phân.

- Báo cáo kết quả thực hành.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài