Trả lời thực hành mục 2 trang 139 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Báo cáo: Kết quả thực hành phân loại các nhóm thực vật

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH1

Bộ sưu tập tranh về các nhóm thực vật.

Lời giải chi tiết:

CH2

Sơ đồ khóa lưỡng phân phân loại các nhóm thực vật đã được quan sát và phân loại trong bài thực hành.

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết xây dựng Khóa lưỡng phân.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện với các mẫu thu thập.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài