Khi cơ thể bị mất nước nhiều (khi tiêu chảy, khi lao động nặng ra mồ hôi nhiều, ...), máu có thể lưu thông dề dàng trong mạch nữa không?


Khi cơ thể bị mất nước nhiều (khi tiêu chảy, khi lao động nặng ra mồ hôi nhiều...), máu có thể lưu thông dễ dàng trong mạch nữa không?

Đề bài

- Khi cơ thể bị mất nước nhiều (khi tiêu chảy, khi lao động nặng ra mồ hôi nhiều...), máu có thể lưu thông dễ dàng trong mạch nữa không?

- Thành phần chất trong huyết tương (bảng 13) có gợi ý gì về chức năng của nó?

Các chất

Tỉ lệ

Nước

90%

- Các chất dinh dưỡng: prôtêin, lipit, gluxit, vitamin.

- Các chất cần thiết khác: hoocmôn, kháng thể,...

- Các muối khoáng.

- Các chất thải của tế bào: urê, axit uric...

10%

- Vì sao máu từ phổi về tim rồi tới các tế bào có màu đỏ tươi, còn máu từ các tế bào về tim rồi tới phổi có màu đỏ thẫm?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Máu

Lời giải chi tiết

- Khi cơ thể bị mất nhiều nước (khi bị tiêu chảy, lao động nặng ra nhiều mồ hôi...) máu khó lưu thông trong mạch vì máu mất nước, đặc.

- Thành phần chủ yếu trong huyêt tương gợi ý về chức năng của nó: duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch; vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và các chất thải.

- Máu từ phổi về tim rồi tới các tế bào có màu đỏ tươi vì máu này có chứa nhiều oxi, máu từ tế bào về tim rồi tới phổi có màu đỏ thẫm vì chứa nhiều CO2 do huyết sắc tố Hemôglobin trong hồng cầu có đặc tính khi kết hợp với O2 thì có màu đỏ tươi, kết hợp với CO2 có màu đỏ thẫm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 97 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí