Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 90 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Lập bảng tóm tắt những nét chính về hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội và thành tựu văn hóa của Chăm-pa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nội dung về vương quốc Chăm-pa 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 19. Vương quốc Chăm-pa


Hỏi bài