Quạt cho bà ngủ trang 52 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều


Vì sao bạn nhỏ trong bài thơ mong chích chòe đừng hót? Bạn nhỏ làm gì để chăm sóc bà? Câu thơ nào cho em biết điều đó? Tìm những từ ngữ tả cảnh không khí yên tĩnh trong nhà, ngoài vườn. Bà mơ thấy gì? Vì sao có thể đoán biết như vậy? Học thuộc lòng bài thơ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Bài đọc:

Quạt cho bà ngủ

Ơi chích chòe ơi

Chim đừng hót nữa!

Bà em ốm rồi

Lặng cho bà ngủ.

 

Bàn tay bé nhỏ

Vẫy quạt thật đều

Ngấn nắng thiu thiu

Đậu trên tường trắng.

Căn nhà đã vắng

Cốc chén nằm im

Đôi mắt lim dim

Ngủ ngon bà nhé!

 

Hoa cam hoa khế

Chín lặng trong vườn

Bà mơ tay cháu

Quạt đầy hương thơm. 

THẠCH QUỲ

Phần II

Đọc hiểu:

Câu 1: Vì sao bạn nhỏ trong bài thơ mong chích chòe đừng hót? 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 1 để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Bạn nhỏ trong bài thơ mong chích chòe đừng hót vì bà bạn bị ốm, cần yên tĩnh để nghỉ ngơi.  

Câu 2

Câu 2: Bạn nhỏ làm gì để chăm sóc bà? Câu thơ nào cho em biết điều đó? 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 2.  

Lời giải chi tiết:

Bạn nhỏ đã quạt cho bà ngủ để chăm sóc bà. Câu thơ cho em biết điều đó là: Bàn tay bé nhỏ/ Vẫy quạt thật đều. 

Câu 3

Câu 3: Tìm những từ ngữ tả cảnh không khí yên tĩnh trong nhà, ngoài vườn.  

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 3 và 4.   

Lời giải chi tiết:

Những từ ngữ tả cảnh không khí yên tĩnh trong nhà, ngoài vườn: nằm im, chín lặng.  

Câu 4

Câu 4: Bà mơ thấy gì? Vì sao có thể đoán biết như vậy?

- Học thuộc lòng bài thơ. 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 4.   

Lời giải chi tiết:

Bà mơ thấy thấy tay cháu, quạt đầy hương thơm. Có thể đoán biết như vậy vì tay bạn quạt gió đan xen với hương thơm của hoa cam hoa khế trong vườn.  

Phần III

Luyện tập:

Câu 1: Dựa theo nội dung bài thơ, hãy viết một câu nói về việc bạn nhỏ (hoặc ngấn nắng, cốc chén) đã làm để bà được ngủ ngon.  

Phương pháp giải:

Em dựa vào nội dung bài thơ để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

- Bạn nhỏ quạt cho bà ngủ.

- Cốc chén trong nhà im lặng để bà được yên tĩnh nghỉ ngơi. 

Câu 2

Câu 2: Cho biết câu em viết thuộc mẫu câu nào.

- Ai là gì?

- Ai làm gì?

- Ai thế nào? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.   

Lời giải chi tiết:

- Bạn nhỏ quạt cho bà ngủ: Ai làm gì?

- Cốc chén trong nhà im lặng để bà được yên tĩnh nghỉ ngơi: Ai thế nào? 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm