Ôn chữ viết hoa X, Y trang 84 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều


Ôn chữ viết hoa: X, Y. Viết tên riêng: Ý Yên. Viết câu: Xuân tươi sắc hoa đào. Hè về, sen tỏa ngát.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên riêng: Ý Yên  

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện viết bài vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa các chữ cái đầu dòng, viết hoa tên riêng. 

Câu 2

Viết câu:

Xuân tươi sắc hoa đào

Hè về, sen tỏa ngát. 

NGUYỄN BAO

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện viết bài vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa các chữ cái đầu dòng, viết hoa tên riêng. 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm