Kể chuyện đã học: Con đã lớn thật rồi trang 27 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều


Đề bài

Kể chuyện: 

Con đã lớn thật rồi!

1. Các nhóm tập phân vai, thể hiện lại (diễn lại) câu chuyện Con đã lớn thật rồi!

a) Các vai:

b) Cách thể hiện:

- Kể đúng lời của nhân vật; kết hợp nét mặt, cử chỉ, động tác. Có thể nói thành lời ý nghĩ, cảm xác của nhân vật.

- Người dẫn chuyện có thể dùng sách giáo khoa, các vai khác không dùng sách giáo khoa.

2. Các nhóm thể hiện lại câu chuyện trước lớp. 

Lời giải chi tiết

Em dựa vào hướng dẫn và thực hành cùng các bạn tại lớp. 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm