Ngưỡng cửa trang 49 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều


Khổ thơ 1 gợi lại kỉ niệm gì về ngưỡng cửa? Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên nỗi vất vả của bố mẹ? Hình ảnh nào trong bài thơ thể hiện niềm vui bạn bè gắn với ngưỡng cửa? Em hiểu “con đường tít tắp” ở khổ thơ 3 là gì? Chọn ý đúng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Bài đọc:

Ngưỡng cửa

(Trích)

Nơi ấy ai cũng quen

Ngay từ thời tấm bé

Khi tay bà, tay mẹ

Còn dắt vòng đi men.

 

Nơi bố mẹ ngày đêm

Lúc nào qua cũng vội

Nơi bạn bè chạy tới

Thường lúc nào cũng vui.

Nơi ấy đã đưa tôi

Buổi đầu tiên đến lớp

Nay con đường tít tắp

Vẫn đang chờ tôi đi.

 

Nơi ấy ngôi sao khuya

Soi vào trong giấc ngủ

Ngọn đèn khuya bóng mẹ

Sáng một vầng trân sân.

VŨ QUẦN PHƯƠNG


Phần II

Đọc hiểu:

Câu 1: Khổ thơ 1 gợi lại kỉ niệm gì về ngưỡng cửa? 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 1. 

Lời giải chi tiết:

Khổ thơ 1 gợi lại kỉ niệm về ngưỡng cửa là: Khi còn bé được bà và mẹ dắt tay chập chững tập đi men ở ngưỡng cửa.  

Câu 2

Câu 2: Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên nỗi vất vả của bố mẹ? 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thở 2 để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Những hình ảnh trong bài thơ nói lên nỗi vất vả của bố mẹ là: Nơi bố mẹ ngày đêm/ Lúc nào qua cũng vội.  

Câu 3

Câu 3: Hình ảnh nào trong bài thơ thể hiện niềm vui bạn bè gắn với ngưỡng cửa? 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 2 để trả lời.  

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh trong bài thơ thể hiện niềm vui bạn bè gắn với ngưỡng cửa là: Nơi bạn bè chạy tới/ Thường lúc nào cũng vui.  

Câu 4

Câu 4: Em hiểu “con đường tít tắp” ở khổ thơ 3 là gì? Chọn ý đúng:

a) Đường đến trường học.

b) Đường đến nhà bạn bè.

c) Đường đến tương lai. 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 3 để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Em hiểu “con đường tít tắp” ở khổ thơ 3 là:

c) Đường đến tương lai.   

Phần III

Luyện tập:

Câu 1: Tìm từ ngữ có nghĩa giống các từ ngữ: ngỡ, xa tắp, thời tấm bé.  

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

- Ngỡ: nghĩ.

- Xa tắp: xa xôi, xa xăm, xa tít.

- Thời tấm bé: thời thơ ấu. 

Câu 2

Câu 2: Đặt câu với một từ ngữ vừa tìm được.  

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

- Tớ rất vui khi nghĩ đến việc sắp được về quê thăm ông bà.

- Đường về quê xa tít.

- Khi về quê, tớ được ông bà kể chuyện về thời thơ ấu. 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm