Nghe - viết: Cùng vui chơi trang 99 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều


Nghe – viết: Cùng vui chơi (3 khổ thơ đầu). Chọn vần phù hợp với ô trống. Vần oăn hay ăn? Vần oăt hay ăt? Vần oeo hay eo?Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống. Chữ ch hay tr? Chữ it hay ich?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe – viết: Cùng vui chơi (3 khổ thơ đầu) 

Phương pháp giải:

Em thực hiện bài viết vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả. 

- Viết hoa các chữ cái đầu dòng mỗi dòng thơ.

Lời giải chi tiết:

Em hoàn thành bài viết vào vở.  

Câu 2

Chọn vần phù hợp với ô trống:

a) Vần oăn hay ăn

b) Vần oăt hay ăt

c) Vần oeo hay eo?

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

a) Vần oăn hay ăn?

Băn khoăn

Cái khăn

Ngoằn ngoèo

Ngăn cản

b) Vần oăt hay ăt?

Thắt nút

Thoăn thoắt

Loắt choắt

Chỗ ngoặt

Xanh ngắt

c) Vần oeo hay eo?

Giàu nghèo

Ngoằn ngoèo

Ngoẹo cổ

Khéo léo

Khoeo chân

Câu 3

Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

a) Chữ ch hay tr

b) Chữ it hay ich

Phương pháp giải:

Em dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.   

Lời giải chi tiết:

a) Chữ ch hay tr?

Bao nhiêu trái hồng đỏ

Treo đèn lồng trên cây

Sớm nay chim đã đến

Mách hồng chín rồi đây. 

NGUYỄN VIẾT BÌNH

b) Chữ it hay ich?

Buổi sáng, ở tít trên ngọn tre có con chích chòe hót ríu rít: “Chuých! Tu chuých! Chòe chòe!”. Bài bảo Nụ: Con chích chòe đang nói: “Tôi thích! Tôi thích múa xòe!”.

Theo HẢI HỒ


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm