Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua trang 99 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều


Đoàn cán bộ Việt Nam gặp gỡ học sinh nước nào. Những điều gì khiến cán bộ trong đoàn bất ngờ và thích thú. Hình ảnh ở đoạn cuối bài nói lên điều gì. Chọn ý em thích. Em có nhận xét gì về các bạn học sinh trong bài đọc này. Tên riêng Lúc-xăm-bua được viết như thế nào. Chọn ý đúng. Viết lại tên riêng của các bạn học sinh Lúc-xăm-bua trong bài đọc.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nội dung

Bài đọc kể về một cuộc gặp gỡ của đoàn khách Việt Nam và các em học sinh tiểu học người Lúc-xăm-bua. Đoàn khách rất bất ngờ vì sự nhiệt tình, thân thiện và hiếu khách của các em.  

Phần I

Bài đọc:

Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

Hôm ấy, chúng tôi đến thăm một trường tiểu học. Cô Hiệu trưởng mời đoàn vào thăm một lớp. Điều bất ngờ là tất cả học sinh đều lần lượt giới thiệu bằng tiếng Việt : “Em là Mô-ni-ca”, “Em là Giét-xi-ca”,… Mở đầu cuộc gặp, các em hát tặng đoàn bài hát “Kìa con bướm vàng” bằng tiếng Việt. Rồi các em giới thiệu những vật sưu tầm được như đàn tơ-rưng, cái nón, tranh cây dừa, ảnh xích lô,…Các em còn vẽ Quốc kì Việt Nam và nói được bằng tiếng Việt : “Việt Nam, Hồ Chí Minh.”

Hóa ra cô giáo của các em đã từng ở Việt Nam hai năm. Cô thích Việt Nam nên đã dạy các em tiếng Việt và kể cho các em nghe nhiều điều tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Các em còn tìm hiểu về Việt Nam trên In-tơ-nét. Các em đặt cho chúng tôi rất nhiều câu hỏi về thiếu nhi Việt Nam: “Học sinh Việt Nam học những môn gì?”, “Trẻ em Việt Nam thích những bài hát nào?”, “Ở Việt Nam, trẻ em chơi những trò chơi gì?”.

Đã đến lúc chia tay. Dưới làn tuyết bay mù mịt, các em vẫn đứng vẫy tay chào lưu luyến, cho đến khi xe của chúng tôi khuất hẳn trong dòng người và xe cộ tấp nập của thành phố châu Âu hoa lệ, mến khách.

Theo QUỲNH PHƯƠNG

Phần II

Đọc hiểu:

Câu 1: Đoàn cán bộ Việt Nam gặp gỡ học sinh nước nào? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào tên bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Đoàn cán bộ Việt Nam gặp gỡ học sinh nước Lúc-xăm-bua.  

Câu 2

Câu 2: Những điều gì khiến cán bộ trong đoàn bất ngờ và thích thú? 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 1, đoạn 2 của bài đọc. 

Lời giải chi tiết:

Những điều khiến cán bộ trong đoàn bất ngờ và thích thú là:

- Tất cả học sinh đều lần lượt giới thiệu bằng tiếng Việt. 

- Các em hát tặng đoàn bài hát “Kìa con bướm vàng” bằng tiếng Việt.

- Các em giới thiệu những vật sưu tầm được như đàn tơ-rưng, cái nón, tranh cây dừa, ảnh xích lô,…

- Các em còn vẽ Quốc kì Việt Nam và nói được bằng tiếng Việt : “Việt Nam, Hồ Chí Minh.”

Câu 3

Câu 3: Hình ảnh ở đoạn cuối bài nói lên điều gì? Chọn ý em thích:

a) Các bạn học sinh rất hiếu khách.

b) Các bạn học sinh rất yêu mến Việt Nam.

c) Đoàn cán bộ Việt Nam nhớ mãi tình cảm của học sinh nước bạn. 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 3 của bài đọc.   

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh ở đoạn cuối bài nói lên là:

b) Các bạn học sinh rất yêu mến Việt Nam. 

Câu 4

Câu 4: Em có nhận xét gì về các bạn học sinh trong bài đọc này? 

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và nêu cảm nghĩ của mình.   

Lời giải chi tiết:

Các bạn học sinh trong bài đọc rất thân thiện, hiếu khách và yêu mến Việt Nam.  

Phần III

Câu 1: Tên riêng Lúc-xăm-bua được viết như thế nào? Chọn ý đúng:

a) Viết hoa chữ cái đầu tiên và đặt dấu gạch nối giữa các tiếng.

b) Viết hoa chữ cái đầu tiên, không đặt gạch nối giữa các tiếng.

c) Viết hoa chữ cái đầu tiên của tất cả các tiếng trong tên. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Tên riêng Lúc-xăm-bua được:

a) Viết hoa chữ cái đầu tiên và đặt dấu gạch nối giữa các tiếng. 

Câu 2

Câu 2: Viết lại tên riêng của các bạn học sinh Lúc-xăm-bua trong bài đọc. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc và tìm tên riêng của các bạn học sinh.  

Lời giải chi tiết:

Tên riêng của các bạn học sinh trong bài là: Mô-ni-ca, Giét-xi-ca.  


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

>> Xem thêm