Nhớ Việt Bắc trang 55, 56 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều


Bài thơ là lời của ai nói với ai. Chọn ý đúng. Tìm những hình ảnh đẹp về núi rừng Việt Bắc trong bài thơ. Tìm những hình ảnh đẹp về người dân Việt Bắc cần cù lao động. Những câu thơ nào nói lên lòng yêu nước của người dân Việt Bắc. Có thể thay bông hoa trong mỗi câu dưới đây bằng dấu câu nào? Dấu câu ấy được dùng làm gì. Dựa theo nội dung bài đọc, em hãy viết tiếp vào vở câu dưới đây, trong câu có sử dụng dấu hai chấm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nội dung

Bài thơ miêu tả vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc. Nói về tình cảm thân thương của người dân Tây Bắc và bộ đội.

 

Phần I

Bài đọc:

Nhớ Việt Bắc

Ta về, mình có nhớ ta

Ta về, ta nhớ những hoa cùng người

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình.

Rừng thu trăng rọi hòa bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.

Nhớ khi giặc đến giặc lùng

Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.

Núi giăng thành lũy sắt dày

Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.

TỐ HỮU

Phần II

Đọc hiểu:

Câu 1: Bài thơ là lời của ai nói với ai? Chọn ý đúng: 

a) là lời của người sắp xa Việt Bắc nói với người dân Việt Bắc.

b) Là lời của người dân Việt Bắc nói với người sắp xa Việt Bắc.

c) Là lời của người dân Việt Bắc nói với nhau về quê hương.

Phương pháp giải:

Em đọc 2 câu thơ đầu. 

Lời giải chi tiết:

Bài thơ là:

a) là lời của người sắp xa Việt Bắc nói với người dân Việt Bắc. 

Câu 2

Câu 2: Tìm những hình ảnh đẹp về núi rừng Việt Bắc trong bài thơ.

Phương pháp giải:

Em đọc từ “Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi” đến “ân tình thủy chung”. 

Lời giải chi tiết:

Những hình ảnh đẹp về núi rừng Việt Bắc trong bài thơ.

- Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

- Ngày xuân mơ nở trắng rừng

- Ve kêu rừng phách đổ vàng

- Rừng thu trăng rọi hòa bình 

Câu 3

Câu 3: Tìm những hình ảnh đẹp về người dân Việt Bắc cần cù lao động.

Phương pháp giải:

Em đọc từ “Rừng xanh hoa chuối” đến “ân tình thủy chung”. 

Lời giải chi tiết:

Những hình ảnh đẹp về người dân Việt Bắc cần cù lao động là:

- Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.

- Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

- Nhớ cô em gái hái măng một mình.

- Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.

Câu 4

Câu 4: Những câu thơ nào nói lên lòng yêu nước của người dân Việt Bắc?

- Học thuộc lòng 8 dòng thơ cuối.

Phương pháp giải:

Em đọc 4 dòng thơ cuối.  

Lời giải chi tiết:

Những câu thơ nói lên lòng yêu nước của người dân Việt Bắc là:

Nhớ khi giặc đến giặc lùng

Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây. 

Phần III

Luyện tập:

Câu 1: Có thể thay bông hoa trong mỗi câu dưới đây bằng dấu câu nào? Dấu câu ấy được dùng làm gì?

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Có thể thay bông hoa trong mỗi bằng dấu hai chấm. Dấu câu ấy được dùng đẻ liệt kê, giải thích sự vật, sự việc.  

Câu 2

Câu 2: Dựa theo nội dung bài đọc, em hãy viết tiếp vào vở câu dưới đây, trong câu có sử dụng dấu hai chấm:

Bài thơ Nhớ Việt Bắc đã khắc họa nên hình ảnh đồng bào các dân tộc Việt Bắc với những phẩm chất đáng quý... 

Phương pháp giải:

Em dựa vào nội dung bài đọc để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Bài thơ Nhớ Việt Bắc đã khắc họa nên hình ảnh đồng bào các dân tộc Việt Bắc với những phẩm chất đáng quý: cần cù, nghĩa tình, dũng cảm bảo vệ Tổ quốc,... 


Bình chọn:
4.5 trên 28 phiếu

>> Xem thêm