Hai Bà Trưng trang 69, 70 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều


Tìm đoạn văn ứng với mỗi ý sau. Giặc ngoại xâm gây ra những tội ác như thế nào đối với dân ta. Tìm những chi tiết thể hiện. Những hình ảnh nào nói lên khí thế oai hùng và thắng lợi vang dội của đoàn quân khởi nghĩa. Tìm các tên người, tên địa lí trong bài. Các tên người, tên địa lí nói trên được viết hoa như thế nào.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Nội dung

 

 

 

Bài đọc kể về những hành động tài năng, chí hướng của Hai Bà Trưng. Từ đó ca ngợi lòng yêu nước, tinh thần bất khuất chống giặc xâm lược của Hai Bà Trưng và nhân dân ta.  

 

 

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Phần I

 

 

Bài đọc: 

Hai Bà Trưng

Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao nhiêu người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng,... Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược.

Bấy giờ, ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách cũng cùng chí hướng với vợ. Tướng giặc Tô Định biết vậy, lập mưu giết chết Thi Sách.

Nhận được tin dữ, Hai Bà Trưng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. Trước lúc trẩy quân, có người xin nữ chủ tướng cho mặc đồ tang. Trưng Trắc trả lời:

- Không! Ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn.

Hai Bà Trưng bước lên bành voi. Đoàn quân rùng rùng lên đường. Giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân. 

Thành trì quân giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà. 

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Phần II

 

 

Đọc hiểu:

Câu 1: Tìm đoạn văn ứng với mỗi ý sau:

a) Tội ác của giặc ngoại xâm.

b) Nuôi chí lớn giành lại non sông.

c) Khí thế của nghĩa quân.

d) Khởi nghĩa thắng lợi. 

 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để hoàn thành bài tập.  

 

Lời giải chi tiết:

a) Tội ác của giặc ngoại xâm: Từ “Thuở xưa,...” đến “đánh đuổi quân xâm lược.”.

b) Nuôi chí lớn giành lại non sông: Từ “Bấy giờ,...” đến “lập mưu giết chết Thi Sách.”.

c) Khí thế của nghĩa quân: Từ “Nhận được tin dữ” đến “theo suốt đường hành quân.”.

d) Khởi nghĩa thắng lợi: Từ “Thành trì...” đến hết. 

 

Câu 2

 

 

Câu 2: Giặc ngoại xâm gây ra những tội ác như thế nào đối với dân ta? 

 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 1 của bài đọc.  

 

Lời giải chi tiết:

Giặc ngoại xâm gây ra những tội ác đối với dân ta là:

- Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ.

- Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao nhiêu người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng,... 

 

Câu 3

 

 

Câu 3: Tìm những chi tiết thể hiện:

a) Tài năng và chí lớn của Hai Bà Trưng.

b) Khí phách hiên ngang của Hai Bà Trưng. 

 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 2 và đoạn 3 của bài đọc. 

 

Lời giải chi tiết:

Những chi tiết thể hiện:

a) Tài năng và chí lớn của Hai Bà Trưng: Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông.

b) Khí phách hiên ngang của Hai Bà Trưng: 

Hai Bà Trưng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. Trước lúc trẩy quân, có người xin nữ chủ tướng cho mặc đồ tang. Trưng Trắc trả lời:

- Không! Ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn.

 

Câu 4

 

 

Câu 4: Những hình ảnh nào nói lên khí thế oai hùng và thắng lợi vang dội của đoàn quân khởi nghĩa? 

 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 4 của bài đọc.  

 

Lời giải chi tiết:

Những hình ảnh nói lên khí thế oai hùng và thắng lợi vang dội của đoàn quân khởi nghĩa:

- Hai Bà Trưng bước lên bành voi. Đoàn quân rùng rùng lên đường. Giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân.

- Thành trì quân giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. 

 

Phần III

 

 

Luyện tập:

Câu 1: Tìm các tên người, tên địa lí trong bài. 

 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để hoàn thành bài tập.   

 

Lời giải chi tiết:

- Tên người: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Thi Sách, Tô Định.

- Tên địa lí: Mê Linh, Luy Lâu. 

 

Câu 2

 

 

Câu 2: Các tên người, tên địa lí nói trên được viết hoa như thế nào? 

 

Phương pháp giải:

Em dựa vào các tên người đã tìm để trả lời câu hỏi. 

 

Lời giải chi tiết:

Các tên người, tên địa lí nói trên được viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng trong tên. 

 

Bình chọn:
4.5 trên 24 phiếu

>> Xem thêm