Ôn chữ viết hoa U, Ư trang 68 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều


Ôn chữ viết hoa: U, Ư. Viết tên riêng: U Minh. Viết câu: Ước mai này như chú. Giữ yên biển quê hương.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên riêng: U Minh  

Phương pháp giải:

Em thực hiện viết bài vào vở.

Chú ý: 

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa các chữ cái đầu dòng, viết hoa tên riêng.

Câu 2

Viết câu:

Ước mai này như chú

Giữ yên biển quê hương. 

HOÀI KHÁNH

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện viết bài vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa các chữ cái đầu dòng, viết hoa tên riêng 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm