Một mái nhà chung trang 81, 82 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều


Ô chữ dưới đây có 8 từ, gồm 7 từ đọc theo hàng ngang và 1 từ đọc theo hàng dọc. Em hãy tìm các từ đó. Chọn một từ em vừa tìm được ở ô chữ. Cho biết từ đó được thể hiện ở hình ảnh nào xung quanh ô chữ. Bài thơ nói đến “những mái nhà riêng” nào. Mái nhà chung của muôn loài là gì. Em hiểu ngôi nhà chung của muôn loài dưới mái nhà ấy là gì. Em thích những hình ảnh nào trong bài thơ. Vì sao. Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp. Đặt câu với một từ ngữ ở nhóm c trong bài tập trên.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nội dung

Bài thơ nói về những mái nhà của các sự vật. Mọi vật đều có mái nhà riêng nhưng đều chung sống dưới bầu trời. Vì thế hãy bảo vệ và giữ gìn mái nhà chung đó. 

Phần I

Chia sẻ:

Câu 1: Ô chữ dưới đây có 8 từ, gồm 7 từ đọc theo hàng ngang và 1 từ đọc theo hàng dọc. Em hãy tìm các từ đó. 

Phương pháp giải:

Em quan sát ô chữ để tìm các từ có nghĩa trong ô chữ. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Câu 2: Chọn một từ em vừa tìm được ở ô chữ. Cho biết từ đó được thể hiện ở hình ảnh nào xung quanh ô chữ. 

Phương pháp giải:

Em quan sát hình ảnh và chọn từ phù hợp với các hình ảnh.  

Lời giải chi tiết:

Hình 1: Đất đai

Hình 2: Môi trường

Hình 3: Hợp tác

Hình 4: Trái đất

Hình 5: Bầu trời

Hình 6: Kết đoàn

Hình 7: Phát triển 

Hình 8: Thi đua

Phần II

Bài đọc:

Một mái nhà chung

(Trích)

Mái nhà của chim

Lợp nghìn lá biếc

Mái nhà của cá

Sóng xanh rập rình.

 

Mái nhà của dím

Sâu trong lòng đất

Mái nhà của ốc

Tròn vo bên mình.

 

Mái nhà của em

Nghiêng giàn gấc đỏ

Mái nhà của bạn

Hoa giấy lợp hồng.

Mọi mái nhà riêng

Có mái nhà chung

Là bầu trời xanh

Xanh đến vô cùng.

 

Mọi mái nhà riêng

Có mái nhà chung

Rực rỡ vòm cao

Bảy sắc cầu vồng.

 

Bạn ơi, ngước mắt

Ngước mắt lên trông

Bạn ơi, hãy hát

Hát câu cuối cùng:

Một mái nhà chung

Một mái nhà chung... 

ĐỊNH HẢI

Phần III

Đọc hiểu:

Câu 1: Bài thơ nói đến “những mái nhà riêng” nào? 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 1, khổ thơ 2 và khổ thơ 3.  

Lời giải chi tiết:

Bài thơ nói đến “những mái nhà riêng” là: mái nhà của chim, của cá, của dím. Của ốc, của em và của bạn.  

Câu 2

Câu 2: Mái nhà chung của muôn loài là gì? 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 4 và khổ thơ 5.   

Lời giải chi tiết:

Mái nhà chung của muôn loài là bầu trời xanh.  

Câu 3

Câu 3: Em hiểu ngôi nhà chung của muôn loài dưới mái nhà ấy là gì? 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Em hiểu ngôi nhà chung của muôn loài dưới mái nhà ấy là trái đất.  

Câu 4

Câu 4: Em thích những hình ảnh nào trong bài thơ? Vì sao? 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và nói lên cảm nhận của mình.

Lời giải chi tiết:

Em thích hình ảnh “Mọi mái nhà riêng / Có mái nhà chung / Rực rỡ vòm cao / Bảy sắc cầu vồng”. Vì hình ảnh này thể hiện sự tươi đẹp của bầu trời mang lại, của mái nhà chung của mọi người là trái đất.  

Phần IV

Luyện tập:

Câu 1: Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp: 

a) Các loài trên trái đất

b) Môi trường sống

c) Những việc cần làm vì môi trường 


Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.   

Lời giải chi tiết:

a) Các loài trên trái đất: người, cây, chim, cá.

b) Môi trường sống: bầu trời, không khí, đất, nước.

c) Những việc cần làm vì môi trường: bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn nước, giảm khí thải, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện.

Câu 2

Câu 2: Đặt câu với một từ ngữ ở nhóm c trong bài tập trên. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và đặt câu.    

Lời giải chi tiết:

- Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người.

- Hãy sử dụng tiết kiệm nước, tiết kiệm điện để góp phần bảo vệ môi trường. 


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

>> Xem thêm