Em thích thể thao trang 94 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều


Tìm tên 14 trò chơi và môn thể thao trong ô chữ dưới đây. Hãy kể cho các bạn nghe về môn thể thao mà em thích.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm tên 14 trò chơi và môn thể thao trong ô chữ dưới đây: 

Phương pháp giải:

Em quan sát và tìm ô chữ.  

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Hãy kể cho các bạn nghe về môn thể thao mà em thích.

Gợi ý:

- Đó là môn thể thao gì?

- Có bao nhiêu người tham gia chơi?

- Người chơi có cần dụng cụ gì không?

- Cách thức chơi thế nào? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Em dựa vào gợi ý và kể về môn thể thao mà em yêu thích.  


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm