Nhớ - viết: Cái cầu trang 87 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Cánh diều


Nhớ – viết: Cái cầu (2 khổ thơ cuối). Chọn vần phù hợp với ô trống. Vần uêu hay êu? Vần uyu hay iu? Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp. Chữ r, d hay gi? Dấu hỏi hay dấu ngã?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chính tả

Nhớ – viết: Cái cầu (2 khổ thơ cuối) 

Phương pháp giải:

Em thực hiện bài viết vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa các chữ cái đầu dòng mỗi dòng thơ. 

Lời giải chi tiết:

Em hoàn thành bài viết vào vở.  

Câu 2

Chọn vần phù hợp với ô trống:

a) Vần uêu hay êu

b) Vần uyu hay iu

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

a) Vần uêu hay êu?

Tiếng kêu

Nguều ngoào

Mếu máo

Thều thào

b) Vần uyu hay iu?

Khuỷu tay

Ngượng nghịu

Ngã khuỵu

Khúc khuỷu 

Câu 3

Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp:

a) Chữ r, d hay gi?

Mùa hạ đến là _ài

Tiếng ve kêu sốt _uột

Mùa đông _ồi mùa xuân

Sợi mưa phun _ăng suốt

_iêng mùa thì đẹp thế

Lại ngắn ngủi làm sao

Đến và đi đều khẽ

Như là trong chiêm bao.

NGUYỄN HOÀNG SƠN

b) Dấu hỏi hay dấu ngã?

Suốt đời tôi chi

Được làm cho các em

Nhưng bài thơ nho nho

Như những hòn bi xanh, đo các em chơi

Như những quả quýt, quả cam

Các em tay bóc vo, miệng cười... 

PHẠM HỔ

Phương pháp giải:

Em dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.   

Lời giải chi tiết:

a) Chữ r, d hay gi?

Mùa hạ đến là dài

Tiếng ve kêu sốt ruột

Mùa đông rồi mùa xuân

Sợi mưa phun giăng suốt

Riêng mùa thì đẹp thế

Lại ngắn ngủi làm sao

Đến và đi đều khẽ

Như là trong chiêm bao. 

NGUYỄN HOÀNG SƠN

b) Dấu hỏi hay dấu ngã?

Suốt đời tôi chỉ

Được làm cho các em

Những bài thơ nho nhỏ

Như những hòn bi xanh, đỏ các em chơi

Như những quả quýt, quả cam

Các em tay bóc vỏ, miệng cười...

PHẠM HỔ


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm