Bên ô cửa đá trang 49 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều


Tìm những hình ảnh trong các khổ thơ 1, 2 miêu tả vẻ đẹp của buổi sáng vùng cao. Các khổ thơ 3, 4 cho em biết điều gì về cuộc sống của đồng bào Mông. Em hiểu hai dòng thơ cuối như thế nào. Bài thơ cho thấy tình cảm của bạn nhỏ với quê hương mình như thế nào. Dựa vào nội dung bài thơ, em hãy đặt câu nói về cảnh thiên nhiên buổi sáng ở bản Mông. Viết tên các dân tộc được nêu ở phần Chia sẻ (trang 45).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nội dung

Khung cảnh buổi sáng ở bản Mông qua góc nhìn của bạn nhỏ bên ô cửa sổ khi ngồi học bài.

 

Phần I

Bài đọc:

Bên ô cửa đá

Buổi sáng em ngồi học

Mây rủ nhau vào nhà

Ông Mặt Trời khó nhọc

Đang leo dốc đằng xa.

 

Lảnh lót tiếng chim ca

Kéo nắng lên rạng rỡ

Cả khoảng trời bao la

Hiện dần qua ô cửa.

Trong bếp còn đỏ lửa

Hương ngô thoảng ra ngoài

Rìa đường dăm chú ngựa

Đứng nghe em học bài.

 

Bản Mông em sơ sài

Chênh vênh trên núi đá

Vẫn có bao điều lạ

Từ sách hồng bước ra.

HOÀI KHÁNH

Phần II

Đọc hiểu:

Câu 1: Tìm những hình ảnh trong các khổ thơ 1, 2 miêu tả vẻ đẹp của buổi sáng vùng cao. 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 1, 2. 

Lời giải chi tiết:

Những hình ảnh trong các khổ thơ 1, 2 miêu tả vẻ đẹp của buổi sáng vùng cao:

- Mây rủ vào nhà chơi/ Ông Mặt Trời khó nhọc / Đang leo dốc đằng xa.

- Lảnh lót tiếng chim ca / Kéo nắng lên rực rỡ. 

Câu 2

Câu 2: Các khổ thơ 3, 4 cho em biết điều gì về cuộc sống của đồng bào Mông? 

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ 3, 4. 

Lời giải chi tiết:

Các khổ thơ 3, 4 cho em biết về cuộc sống của đồng bào Mông là: tuy đơn sơ nhưng rất yên bình, thanh tĩnh, không khí trong lành, có hương thơm bếp lửa, có ngựa ăn cỏ bên đường,... 

Câu 3

Câu 3: Em hiểu hai dòng thơ cuối như thế nào?

a) Bản Mông sơ sài nhưng vẫn có rất nhiều điều lạ.

b) Trên núi đá chênh vênh có rất nhiều điều lạ.

c) Bạn nhỏ biết thêm nhiều điều mới lạ từ những trang sách. 

Phương pháp giải:

Em đọc hai dòng thơ cuối bài. 

Lời giải chi tiết:

Em hiểu hai dòng thơ cuối là:

c) Bạn nhỏ biết thêm nhiều điều mới lạ từ những trang sách. 

Câu 4

Câu 4: Bài thơ cho thấy tình cảm của bạn nhỏ với quê hương mình như thế nào? 

Phương pháp giải:

Em đọc bài thơ để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Bài thơ cho thấy bạn nhỏ rất yêu và tự hào về quê hương mình.  

Phần III

Luyện tập:

Câu 1: Dựa vào nội dung bài thơ, em hãy đặt câu nói về cảnh thiên nhiên buổi sáng ở bản Mông:

a) Một câu kể.

b) Một câu cảm. 

Phương pháp giải:

Em dựa vào nội dung bài thơ và đặt câu. 

Lời giải chi tiết:

a) Một câu kể: Buổi sáng, bạn nhỏ ngồi học bên cửa sổ, thấy thiên nhiên quê mình đẹp như tranh vẽ.

b) Một câu cảm: Buổi sáng, không khí trong lành hòa với tiếng chim ca kéo ánh nắng lên, khung cảnh ấy đẹp biết bao! 

Câu 2

Câu 2: Viết tên các dân tộc được nêu ở phần Chia sẻ (trang 45). 

Phương pháp giải:

Em nhớ lại phần Chia sẻ (trang 45) để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Người Ba-na, người Chăm, người Dao, người Khmer, người Kinh, người Mông (Hmông).  


Bình chọn:
4.4 trên 21 phiếu

>> Xem thêm