Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)

Bình chọn:
3.3 trên 9 phiếu

Sau một thời gian ở lại Liên Xô học tập và nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng đảng kiểu mới.

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Người đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam và thanh niên yêu nước tại đây và thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong đó có tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt.

- Sáng lập ra báo Thanh niên, trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ cách mạng. Các bài giảng cùa Nguyễn Ái Quốc đã được tập hợp và in thành sách Đường cách mệnh (1927), nêu ra phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

- Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tiến hành phong trào “vô sản hóa”, góp phần thực hiện việc kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, thúc đẩy nhanh sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Tác dụng và ý nghĩa của phong trào "vô sản hóa"

- Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển về chất.

- Bước chuẩn bị về tổ chức cho thành lập chính đảng cùa giai cấp vô sản Việt Nam.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 9 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Nguyễn Ái Quốc đã làm những gì để Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời? Nguyễn Ái Quốc đã làm những gì để Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 64 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có ý nghĩa gì? Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có ý nghĩa gì?

Giải bài tập Bài 1 trang 64 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam như thế nào? Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam như thế nào?

Giải bài tập Bài 2 trang 64 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924) Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)

Tháng 6 - 1923, Nguyễn Ái Quốc rời nước Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

Xem chi tiết
Tại sao lại nói : "Hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển" vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc? Tại sao lại nói : "Hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển" vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?

Giải bài tập trang 54 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Em hãy nêu lên những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết Em hãy nêu lên những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 46 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay Hãy nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Giải bài tập Bài 1 trang 47 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX? Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX?

Giải bài tập Bài 2 trang 40 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng