Lý thuyết kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Lý thuyết kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

1. Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ

a. Kí hiệu bản đồ.

- Là các dấu hiệu quy ước thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Kí hiệu bản đồ rất đa dạng.

- Ba loại kí hiệu thường dùng: đường, điểm và diện tích.

b. Bảng chú giải

- Dùng để giải thích các kí hiệu.

- Thường được bố trí ở phía dưới hoặc khu vực trống trên bản đồ.

2. Đọc một số bản đồ thông dụng.

Cách đọc bản đồ

- Đọc tên các bản đồ để biết nội dung và lãnh thổ thể hiện.

- Biết tỉ lệ bản đồ thể hiện có thể đo tính khoảng cách giữa các đối tượng.

- Đọc kí hiệu trong bảng chú giải để nhận biết các đối tượng trên bản đồ.

- Xác định các đối tượng địa lí cần quan tâm trên bản đồ.

- Trình bày mối quan hệ của các đối tượng địa lí.

3. Tìm đường đi trên bản đồ

- Bước 1: Xác định nơi đi và nơi đến, hướng đi trên bản đồ.

- Bước 2: Tìm các cung đường có thể đi và lựa chọn cung đường thích hợp với mục đich.

- Bước 3: Dựa vào tỉ lệ bản đồ để xác định khoảng cách thực tế.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu