Giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 112 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Khi thể hiện các đối tượng: sông, mỏ khoáng sản, vùng trồng rừng, ranh giới tỉnh, nhà máy trên bản đồ người ta dùng loại kí hiệu nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nghiên cứu thông tin trong SGK phần Kí hiệu bản đồ.

Lời giải chi tiết

Khi thể hiện các đối tượng:

- Sông, ranh giới tỉnh: kí hiệu đường.

- Vùng trồng rừng: kí hiệu vùng

- Mỏ khoáng sản, nhà máy: kí hiệu điểm.


Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu