Lý thuyết: Bảng nhân 6 - SGK Cánh diều


6 được lấy 3 lần ta có 6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Cánh diều - Xem ngay